Vrouwencentrum Nepal

Vrijwilligerswerk vrouwencentrumVrijwilligerswerk Vrouwenrechten

In heel Nepal en met name in de plattelandsgebieden zijn kinderarbeid, huiselijk geweld en seksuele uitbuiting helaas nog steeds aanwezig. Helaas hebben veel vrouwen aanzienlijk minder (sociale) rechten dan mannen. Door middel van onze projecten kan jij een steentje bijdragen aan de extreme sociale en rechtelijke geslachtsdiscriminatie.

Een voorbeeld van deze verschillen is dat meisjes vaak niet naar school mogen waardoor ze hun hele leven analfabeet blijven met als gevolg dat ze financieel afhankelijk blijven van de familie. Op deze manier worden ze in feite tot slaaf gemaakt van de familie. Ook in de wetgeving is aardig wat discriminatie terug te vinden, denk hierbij aan erfeniswetten, scheidingswetten en misbruikwetten. Wij streven er naar gelijkwaardigheid tussen beide seksen te bevorderen. Dit doen wij middels het bieden van educatie, ondersteuning en trainingen. Zo hebben wij verschillende projecten waarbij wij educatie, vaardigheidstrainingen en financiële steun aanbieden en waarbij we lobbyen voor legale gelijkheid.

VrouwenOns Vrijwilligerswerk Vrouwencentrum Project

Voor wat betreft de ontwikkeling van vrouwen hebben wij een centrum in Kathmandu. Onze projecten zijn voortdurende projecten door de tijd. Onze projecten worden uitgevoerd en gecoördineerd door Nederlandse en andere internationale vrijwilligers in samenwerking met lokale Nepalezen. Het gedane werk wordt voortdurend over gedragen aan nieuwe vrijwilligers en aan de lokale Nepalezen. De lokale Nepalezen dienen als het metaforische cement, waardoor kennis behouden blijft door de tijd. Deze organisatievorm van onze projecten maakt het dat wij niet gebonden zijn aan specifieke instroomperioden. Je kan op elk willekeurig moment instromen bij één van onze projecten. In onze ogen is de mix van lokale Nepalezen met constante aanstroom van frisse en energieke vrijwilligers essentieel voor het succes van onze projecten.

Als vrijwilliger kun je op verschillende manieren helpen om deze geslachtsongelijkheid te verminderen. Zo hebben wij verschillende organisaties waar vrouwen kunnen werken, waardoor zij zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid winnen. Deze organisaties hebben vrijwilligers altijd hard nodig om bepaalde vaardigheden te leren (naaien, administratie etc.). Daarnaast kan de vrijwilliger ook helpen in het geven van Engelse les en in het leren van formele zaken. Dit geeft de Nepalese vrouwen een belangrijk stuk zelfstandigheid, waardoor zij niet constant hoeven terug te vallen op de kennis van de man.

Wij geven jou graag een inzicht in een type vrouwenzorg project en wat een dergelijk project met zich meebrengt. Wij hebben hieromtrent een pagina samengesteld. Hier kan je meer lezen over een project in een vrouwencentrum.

Tijdens jouw vrijwilligerswerkperiode in Nepal trachten wij jou optimaal te begeleiden. Wij zullen jou ophalen van het vliegveld en eerst een introductiecursus van 3 dagen bieden. Bij aankomst in Nepal zul je direct kennismaken met jouw gastgezin. Dit gastgezin hebben wij gedegen opgeleid en je kan hen om alles vragen. Je kan hier meer lezen over jouw leven in Nepal naast het project waar jij actief bent.

Button IndividueelGroup ButtonBij dit project kan je zowel individueel als in een groep aansluiten. Wij zorgen dat jij individueel in een harmonieus en ingewerkt team komt. Wij zorgen er voor dat jullie als groep goed begeleid worden en maximaal waarde kunnen toevoegen terwijl jullie als groep dichter bij elkaar groeien.