Talentschool geopend door Volunteer Society Nepal

Talentschool geopend door Volunteer Society Nepal

 

Tej Shrestha, de oprichter van Volunteer Society Nepal heeft op 21 april 2018 de Talentschool geopend. De Talentschool is een naschoolse opvangcentrum dat de behoeften van sociaal achtergestelde kinderen dient. De opening werd door de ouders en de kinderen bijgewoond. Elf kansarme kinderen gaan zes dagen per week van 16.30 tot 18.00 uur naar deze school. Sommigen hebben arme ouders, helemaal geen ouders of doen het niet goed in de klas. Ze ontvangen thuis vaak niet de juiste begeleiding. In deze gevallen is de kans op schooluitval groot en kunnen ze de cirkel van armoede niet doorbreken. Via de Talentschool wil VSN deze cyclus doorbreken.

Wat is een Talentschool?
De Talentschool ontvangt kinderen elke schooldag tussen 4.30 en 18.00 uur op het terrein. Het heeft als doel te helpen bij de algehele ontwikkeling van sociaal achtergestelde kinderen. En de toekomstperspectieven en -kansen van deze kinderen te verbeteren. Talentschool bevordert creativiteit bij kinderen met leuke educatieve lessen met begeleiding van mentoren. Het zal ook de kinderen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en vaardigheden als leiderschap en samenwerken. Voorbeelden van activiteiten die ze na school doen, zijn een bezoek aan een bakkerij, spelen met technische Lego, het leren van verschillende soorten kunst en het bezoeken van het vliegtuigmuseum.

Hoe loopt de Talentschool?
Pranisha en Sonam zijn de mentoren van de klas. Zij zullen niet alleen focussen op huiswerkbegeleiding, maar de kinderen ook betrekken bij verschillende sociale en creatieve activiteiten. En onderzoeken ook de mogelijkheden van elk kind. Leuke educatieve methodieken van lesgeven worden toegepast. Vrijwilligers zullen nodig zijn om de mentoren te helpen bij het helpen van de kinderen en het maken van de planning. De extra activiteiten omvatten spellen, tekenen, schets en korte ritten. Elke dinsdag hebben ze danslessen.

Ouders dankbaar
Alle ouders en verzorgers zijn erg enthousiast en gelukkig met het project. VSN ziet veel hoop in de ogen van de ouders wat betreft de toekomst van hun kinderen. Ze zijn erg optimistisch over de vooruitgang van hun kinderen. Ze zijn ook erg dankbaar voor dit geweldige werk van VSN en uiten hun dankbaarheid aan het hele team.
De Talentschool is echt een goede basis voor kansarme kinderen om hun toekomst vorm te geven. Nieuwe en innovatieve ideeën van toekomstige vrijwilligers worden zeer op prijs gesteld. Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de Talentschool dan is je inzet en zijn je ideeën meer dan welkom! Meld je aan via www.vrijwilligerswerknepal.eu of info@vrijwilligerswerknepal.eu

  • Talentschool geopend door Volunteer Society Nepal
    Vrijwilligerswerk Nepal | Kies je eigen project | Combineer met reizen
  • Talentschool geopend door Volunteer Society Nepal