Bouwen!!

Doel van CBIA, één van de projecten van de Volunteer Society Nepal, is het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs aan alle studenten en ook te voldoen aan de eisen die gesteld worden. De school heeft een goede infrastructuur met goed uitgeruste klaslokalen. Maar als gevolg van het toenemende aantal studenten, is er nu al een tekort aan klassen.
Daarom is CBIA begonnen met de bouw van twee klassen en een uitbreiding van het podium voor het ochtend appel. De bouw is net gestart en wordt zo snel mogelijk voltooid.

Vrijwilligerswerk in de bouw

Vrijwilligerswerk is een passie voor vele vrijwilligers. Vooral als ze mee kunnen denken over verbeteringen. Vrijwilligerswerk als ultieme ervaring.  Een handje helpen bij bouwwerkzaamheden is altijd leuk. Maar als een van de vrijwilligers architect is, kun je spreken van een groot voordeel. Luciana, architect uit Hong Kong, helpt bij de bouwwerkzaamheden van de school. Ze wordt bijgestaan door haar vriend Sebastian, uit de Filipijnen.  Ze hebben diverse werkzaamheden opgepakt.

Vrijwilligers aan het woord
Luciana beschrijft hieronder haar motivatie om Nepal te bezoeken.
“Als architect heb ik altijd al een passie gehad om kansarme mensen te helpen en zo ook het land. Ik geloof in het helpen van de mensen met  duurzame projecten. Ik was gefascineerd door het land Nepal en wilde het al lang bezoeken om de mensen te helpen. Ik wilde in 2015 komen maar door de verwoestende aardbeving moest ik mijn plannen uitstellen. Dus bezocht ik als alternatief Sri-Lanka dat jaar. Ik hielp daar met de bouw van één van de scholen. De glimlach en het gevoel van dankbaarheid die ik van de mensen mocht ontvangen gaven me zoveel voldoening. Daarom wilde ik meer hulp bieden.
Nu ben ik voor twee weken in Nepal. Ik heb eerst drie dagen verschillende lokaties in de vallei bezocht voordat ik voor VSN ging werken als vrijwilliger. In die drie dagen heb ik de prachtige schoonheid van Nepal gezien.  Voor mijn vertrek maakte ik me zorgen over het voedsel hier maar tot mijn verbazing was dat totaal niet nodig. Het eten dat ik bij het gastgezin eet, is heerlijk. Het hele gastgezin is erg vriendelijk en vrolijk. Dus, in een notendop, ik ben zeer tevreden over VSN en de gastvrijheid van het Nepalese volk.

Het helpen in de bouw was niet een gemakkelijke taak omdat ik dit echt voor eerste keer deed. Het duurde een tijd voordat we gewend waren. We hebben bakstenen verwijderd en een nieuwe muur gemaakt. Ik voelde me nooit verveeld en moe. Soms speelden we even basketball om met nieuwe energie weer aan de slag te gaan. Er speelden ook altijd kinderen mee en dat was erg leuk. We hebben erg genoten om mee te helpen met de bouw en zijn VSN erg dankbaar voor deze ervaring.”
Bouwwerkzaamheden zijn er niet altijd en als je als vrijwilliger geluk hebt, kan je je handen geweldig uit de mouwen steken. Zo hebben vrijwilligers geholpen bij de bouw van de school en het vrouwencentrum inclusief al het schilderen en andere werkzaamheden. Het vrouwencentrum wordt op korte termijn ook weer verbouwd dus als je nadenkt over vrijwilligerswerk in Nepal en je vindt bouwen, schilderen, enz leuk, dan ben je erg welkom!

Andere ervaringen van vrijwilligers van VSN in Nepal

Vrijwilliger Merel uit Nederland, leraar van beroep, organiseerde een opleidingsseminar voor de docenten van onze CBIA-school. Alle leerkrachten hebben dit seminar bijgewoond. Amber en Ine uit België ondersteunden Merel bij dit seminar. Kern van de workshop was positief onderwijs en een positieve aanpak van leraren zodat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Merel had dit seminar erg goed voorbereid en toonde ook grafieken om zaken te verduidelijken. De belangrijkste aspecten van positief onderwijs werden besproken en ook de verschillende leerniveaus van de kinderen kwam aan bod. En natuurlijk hoe leraren met deze verschillen om kunnen gaan. Merel: “Motivatie is een van de belangrijkste aspecten van effectief onderwijs en positieve motivatie is echt essentieel voor betere resultaten.” Ook kwamen de verschillen tussen de Westerse onderwijsmethoden en het traditionele Nepalese onderwijssysteem aan de orde. En in gesprekken werden tips gegeven hoe het traditionele systeem nog doeltreffender, praktischer en creatiever te maken. Alle docenten deden actief mee en gaven aan blij te zijn dat ze deel mochten nemen. En zijn optimistisch en enthousiast om de gepresenteerde technieken toe te passen. Merel heeft op haar manier weer het verschil gemaakt!

Over verwachtingen en onverwachte werkelijkheden

 

Als vrijwilliger van VSN (Volunteer Society Nepal) is 1 ding zeker. Je krijgt er prachtige herinneringen bij. En ik zag altijd. Geld, gezondheid en status kan je kwijtraken. Maar niemand neemt je ooit mooie herinneringen af! En soms zijn ze echt niet allemaal mooi die herinneringen in Nepal. Want als we door onze Westerse bril naar het land en de cultuur kijken dan is er genoeg wat er beter kan. Maar het is juist ook de charme om anders te kijken. Dat we hier in het Westen vaak overregeld zijn en gek worden van alle regeltjes die er zijn. Het ene is niet beter dan het ander. Het is wel anders. Toen ik eind 2016 voor vijf weken naar Nepal vertrok had ik geen flauw idee wat ik allemaal ging doen. Natuurlijk had ik de website bestudeerd en wat voorkeuren aangegeven. Maar omdat ik breed geïnteresseerd en opgeleid ben, wilde ik ook zoveel mogelijk ervaringen opdoen. En dat is erg goed gelukt.

Het Vrouwencentrum waar ik zelfstandig lesgaf aan de vrouwen. Ja natuurlijk wel onder het toeziend oog van de vaste docente! In Pokhara kwam ik samen met Engelsman Rod op een school terecht en ik heb daar gezien hoe vooruitgang in hele kleine stapjes gaat. We gaven les aan kleine groepjes kinderen die of te wel een achterstand hadden of juist voorliepen. En wat was ik blij met Rod naast me. Ik had dit in mijn eentje nooit kunnen doen! Omdat Engels mijn tweede taal is en de kinderen soms ook slecht Engels spraken. Maar we kwamen er altijd uit en het was een geweldige ervaring. Ging het allemaal goed? Neee! Soms kwamen er op een dag geen kinderen meer. De klassen waren net barakken en vaak te vol. Toen we het een keer in een klas probeerden, kregen we het niet voor elkaar om orde te houden. We kwamen er snel achter waarom. Het gaat daar wat hardhandiger dan binnen ons schoolsysteem! Al met al toch een geweldige, leerzame  ervaring en hoewel de irritatie soms hoog opliep, kijk ik met volle tevredenheid terug op deze twee weken op die school in Pokhara.

Rod is een vriend voor het leven geworden. Dat zijn ook prettige bijkomstigheden. Dat er vriendschappen ontstaan omdat je met gelijkgestemde mensen werkt aan hetzelfde doel. Nepal langzaam welvarender maken. En ik kreeg een geweldig afscheid op de school zoals op bijgaande foto is te zien. En waarom nu de verbinding met verwachtingen en onverwachte werkelijkheden? Omdat ik in die tijd soms wilde dat het sneller ging. Mijn snelle Westerse mind protesteerde tegen de hardnekkige rituelen die maar niet echt veranderden. En zie daar. Nu hoor ik anderhalf jaar later wat er WEL is veranderd. Er is een schoolbus gekomen (kinderen moesten soms enorm ver lopen), er zijn kleine winkeltjes op het schoolterrein gekomen zodat er geld is voor verdere ontwikkeling van de school. Wij (Rod en ik) hebben WIFI aan laten leggen op school en dit veranderde het leerklimaat volkomen. De leerlingen uit de oudste klassen konden ineens vanuit internet studie volgen. Dat de docenten op hun mobieltjes opeens ook erg veel op internet te vinden waren, was meer een hilarisch gegeven. En wat blijkt. Internet is er nog steeds. Elk jaar moet er een bedrag betaald worden en we waren bang dat dit misschien niet zou lukken. Gelukkig wel en een geweldige ontwikkeling voor de school. Ik ben daar echt trots op en hoewel het in het begin nog zoeken was (te weinig computers voor te grote klassen) is er nu al veel meer structuur. Er is nu ook een soort van computerwinkel waar oude computers weer gemaakt worden. En leerlingen helpen hier mee. De klaslokalen hebben een kleurtje gekregen en er zijn afbeeldingen op de muur geschilderd. Conclusie: Vanaf begin 2017 dat ik twee weken op de school werkte is er enorm veel verbeterd. En ondanks de frustratie soms van toen, is het duidelijk dat deze school langzaam stappen zet om onderwijs voor kansarme kinderen te verbeteren. En laten het dan hele kleine stapjes zijn. En ja er is nog genoeg te doen. De plek van vrouwen is bijvoorbeeld een thema waar mijn handen van gaan jeuken. Vooral de kansloze plek van de meisjes is een groot probleem. En ook dat zal ooit een plek krijgen. Maar we kunnen als vrijwilligers van VSN maar kleine stapjes maken. Wel belangrijke stapjes. Deze school bewijst voor mij dat vrijwilligerswerk in Nepal wel degelijk nut heeft!

Arend Compagner

Talentschool geopend door Volunteer Society Nepal

 

Tej Shrestha, de oprichter van Volunteer Society Nepal heeft op 21 april 2018 de Talentschool geopend. De Talentschool is een naschoolse opvangcentrum dat de behoeften van sociaal achtergestelde kinderen dient. De opening werd door de ouders en de kinderen bijgewoond. Elf kansarme kinderen gaan zes dagen per week van 16.30 tot 18.00 uur naar deze school. Sommigen hebben arme ouders, helemaal geen ouders of doen het niet goed in de klas. Ze ontvangen thuis vaak niet de juiste begeleiding. In deze gevallen is de kans op schooluitval groot en kunnen ze de cirkel van armoede niet doorbreken. Via de Talentschool wil VSN deze cyclus doorbreken.

Wat is een Talentschool?
De Talentschool ontvangt kinderen elke schooldag tussen 4.30 en 18.00 uur op het terrein. Het heeft als doel te helpen bij de algehele ontwikkeling van sociaal achtergestelde kinderen. En de toekomstperspectieven en -kansen van deze kinderen te verbeteren. Talentschool bevordert creativiteit bij kinderen met leuke educatieve lessen met begeleiding van mentoren. Het zal ook de kinderen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en vaardigheden als leiderschap en samenwerken. Voorbeelden van activiteiten die ze na school doen, zijn een bezoek aan een bakkerij, spelen met technische Lego, het leren van verschillende soorten kunst en het bezoeken van het vliegtuigmuseum.

Hoe loopt de Talentschool?
Pranisha en Sonam zijn de mentoren van de klas. Zij zullen niet alleen focussen op huiswerkbegeleiding, maar de kinderen ook betrekken bij verschillende sociale en creatieve activiteiten. En onderzoeken ook de mogelijkheden van elk kind. Leuke educatieve methodieken van lesgeven worden toegepast. Vrijwilligers zullen nodig zijn om de mentoren te helpen bij het helpen van de kinderen en het maken van de planning. De extra activiteiten omvatten spellen, tekenen, schets en korte ritten. Elke dinsdag hebben ze danslessen.

Ouders dankbaar
Alle ouders en verzorgers zijn erg enthousiast en gelukkig met het project. VSN ziet veel hoop in de ogen van de ouders wat betreft de toekomst van hun kinderen. Ze zijn erg optimistisch over de vooruitgang van hun kinderen. Ze zijn ook erg dankbaar voor dit geweldige werk van VSN en uiten hun dankbaarheid aan het hele team.
De Talentschool is echt een goede basis voor kansarme kinderen om hun toekomst vorm te geven. Nieuwe en innovatieve ideeën van toekomstige vrijwilligers worden zeer op prijs gesteld. Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de Talentschool dan is je inzet en zijn je ideeën meer dan welkom! Meld je aan via www.vrijwilligerswerknepal.eu of info@vrijwilligerswerknepal.eu

  • Vrijwilligerswerk Nepal | Kies je eigen project | Combineer met reizen

Vrijwilliger in het Vrouwencentrum

Vrijwilligerswerk in het vrouwencentrum

Vrijwilligerswerk is een passie van vele vrijwilligers. Het leuke is dat jong en oud het werk kan doen. Bij VSN werken vrijwilligers van alle leeftijden. Zij delen hun ideeën en kennis met de lokale bevolking. Sarah, een negentienjarige vrijwilliger uit de VS, is hier om haar ideeën te delen met de vrouwen uit het centrum. Voor haar stage werkt ze vijf weken in Nepal. Ze werkt als vrijwilliger in het vrouwencentrum en helpt de vrouwen met hun studie. Ze geniet erg van deze stage.

Reden voor het kiezen van Nepal

“Ik ben altijd verliefd geweest op de Himalaya en de natuurlijke schoonheid van Nepal”, vertelt Sarah. De natuurlijke schoonheid van Nepal gecombineerd met  geweldige mensen en het prachtige landschap is de reden dat ze voor Nepal koos. Dat haar moeder  Nepal ook driemaal bezocht, is een extra reden om naar Nepal af te reizen. “Ik ben erg geïnteresseerd in vrijwilligerswerk en daarom koos ik voor het Vrouwencentrum”, zegt ze.

Over VSN

Ze kwam via de website meer te weten over VSN. “Ik vond de website zeer informatief en aantrekkelijk, dus ik koos voor Volunteer Society Nepal”, zegt ze. Over de staf van VSN zegt ze: “Het personeel van de VSN is zeer behulpzaam en coöperatief”. De Nepalese taallessen en de rondleidingen, georganiseerd door de VSN, dragen ook bij aan haar positieve gevoel over VSN. En ze kan de gedetailleerde informatie en de nieuwste updates op de VSN website erg waarderen..

Ze is van mening dat als de introductieperiode misschien wat langer zou kunnen duren. Dit kan  vrijwilligers erg helpen tijdens hun verblijf in Nepal. Ook de gastgezinnen zijn war haar betreft een absolute meerwaarde.

Over het Vrouwencentrum

Iedereen kan gemakkelijk verliefd worden op de vrouwen uit het centrum, want het zijn hardwerkende, nieuwsgierige en erg vriendelijke vrouwen. Ze hield een kort seminar over feminisme in het centrum. Ze gaf voorbeelden van veel vrouwen en vertelde hen ook over hun worstelingen en hun harde werken. Dit motiveerde en moedigde hen aan. Ze heeft ze ook ondervraagd en meningen verzameld over de toestand van vrouwen in Nepal. Het was een uitstekende manier om hen bewust te maken van hun rechten en hun plichten.

Ze is erg blij om te zien hoe de vrouwen leren ondanks hun hogere leeftijd. Ouderdom was nooit een barrière voor hen en dit is wat iedereen aanmoedigt om verder te gaan.

Haar boodschap voor aan vrijwilligers

“Vrijwilligerswerk in Nepal via VSN is erg leuk, kom met een open geest en je zult een aantal onvergetelijke herinneringen aan je leven toevoegen”, zegt Sarah. “Je zult altijd verwelkomd worden met een grote glimlach en de genegenheid en de zorg die je krijgt van de mensen doet je familie soms even vergeten”, zegt ze. Ondanks haar jonge leeftijd doet ze hier toch maar vijf weken vrijwilligerswerk op een prachtige manier. Daarom is VSN erg blij met haar en wensen we haar alle succes voor de toekomst.

 

 

 

 

 

Chinese lessen

Chinese lessen door Chinezen

In de afgelopen 3-4 jaar is Nepal een geweldige toeristische bestemming geworden voor de Chinezen die willen genieten van de Himalaya en de natuurlijke schoonheid van het land en dit dan combineren met vrijwilligerswerk. China is in de afgelopen tijd wereldwijd dominant geworden op het gebied van producten en taal. Daarom zijn veel Chinezen  geïnteresseerd in het promoten van hun moedertaal. De meeste Chinezen komen naar Nepal via VSN Nepal in een school met de naam CBIA die wordt gerund door de VSN. Ze zetten zich daar in om de  Chinese taal te onderwijzen. Read more

Je bent nooit te oud om vrijwilligerswerk te doen!

Er is geen barrière voor leeftijdsgroepen als het gaat om vrijwilligerswerk in Nepal. VSN heeft plek voor elke leeftijdsgroep en juicht het toe dat juist deze vrijwilligers soms zorgen voor geweldige veranderingen. VSN heeft zijn eigen projecten en de vrijwilligers worden op basis van interesses geplaatst op een project. Onlangs deed de 69-jarige vrijwilliger, Wendy uit Chicago (VS) vrijwilligerswerk via VSN. Ze wilde graag vrouwen en kinderen helpen. Wendy is een week in Nepal geweest en gewerkt in het Vrouwencentrum. Maar ook hielp ze jongere kinderen van de CBIA school. Ze was erg onder de indruk van het werk van VSN speciaal  in het versterken van vrouwen. Read more

Klooster, een plaats voor vrijwilligerswerk en plezier

Nepal trekt veel toeristen vooral door de rijkdom aan cultuur, religies en tradities. Als iemand geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk en ook plezier wil hebben dan is meewerken in het Klooster altijd een prima keus. Het Klooster dient als een Thuis voor veel monniken die hun leven wijden aan de studie van de religie en om hier in te preken. Om een ​​zuivere monnik te zijn, is strikte discipline vereist en vergt dit veel opoffering. Read more

Prachtige ervaring zes studenten uit Belgie

Groepsvrijwilligerswerk in Nepal

Groepsvrijwilligerswerk heeft naast individuele trajecten altijd een belangrijke plek binnen de werkwijze van Volunteer Society Nepal. Tijdens het werken in de groep kan men niet alleen een organisatie beter leren kennen, maar samen ook ideeën en ervaringen delen. Op dit moment verblijven er zes medische studenten uit België via VSN in Nepal om stage/vrijwilligerswerk te doen in ziekenhuizen en gezondheidsposten. Guillaume, Karolien, Jonathan, Bram, Jasper en Arne Hens zijn studenten van “University of Leuven”. Read more

Geweldig initiatief voor de  studenten van de AIMS-school

Thabke Dorje uit Australië heeft “AIMS SCHORLARSHIP PROPOSAL” ingesteld voor de studenten van de AIMS-school. De donatie vindt plaats via een trust genaamd “ROSEMARY BRUCE MEMORIAL TRUST”.  Read more