Andere ervaringen van vrijwilligers van VSN in Nepal

Andere ervaringen van vrijwilligers van VSN in Nepal

Vrijwilliger Merel uit Nederland, leraar van beroep, organiseerde een opleidingsseminar voor de docenten van onze CBIA-school. Alle leerkrachten hebben dit seminar bijgewoond. Amber en Ine uit België ondersteunden Merel bij dit seminar. Kern van de workshop was positief onderwijs en een positieve aanpak van leraren zodat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Merel had dit seminar erg goed voorbereid en toonde ook grafieken om zaken te verduidelijken. De belangrijkste aspecten van positief onderwijs werden besproken en ook de verschillende leerniveaus van de kinderen kwam aan bod. En natuurlijk hoe leraren met deze verschillen om kunnen gaan. Merel: “Motivatie is een van de belangrijkste aspecten van effectief onderwijs en positieve motivatie is echt essentieel voor betere resultaten.” Ook kwamen de verschillen tussen de Westerse onderwijsmethoden en het traditionele Nepalese onderwijssysteem aan de orde. En in gesprekken werden tips gegeven hoe het traditionele systeem nog doeltreffender, praktischer en creatiever te maken. Alle docenten deden actief mee en gaven aan blij te zijn dat ze deel mochten nemen. En zijn optimistisch en enthousiast om de gepresenteerde technieken toe te passen. Merel heeft op haar manier weer het verschil gemaakt!